Tuyển Dụng

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Tuyển Dụng

[Tháng 3] Tuyển dụng Nhân Viên Nhân Sự

[Tháng 3] Tuyển dụng Nhân Viên Nhân Sự

4-4-2016

Để đáp ứng yêu cầu công việc, Công ty Cổ Phần Thép Việt Nhật cần tuyển ứng viên có năng lực làm việc tại Phòng Nhân sự. Địa chỉ: Km9 - Phường Quán Toan - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Chi tiết
[Tháng 4] Tuyển dụng Nhân Viên Kế Toán

[Tháng 4] Tuyển dụng Nhân Viên Kế Toán

4-4-2016

Công ty Cổ Phần Thép Việt Nhật đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực và kinh nghiệm cho Nhân Viên Kế Toán. Địa chỉ: Km9 - Phường Quán Toan - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Chi tiết
[Tháng 4] Tuyển dụng Kỹ thuật viên Công nghệ

[Tháng 4] Tuyển dụng Kỹ thuật viên Công nghệ

7-4-2016

Công ty Cổ Phần Thép Việt Nhật cần tuyển Kỹ thuật viên Công nghệ

Chi tiết
[Tháng 11.2016] Tuyển dụng Nhân viên Văn thư lưu trữ và Quản trị văn phòng.

[Tháng 11.2016] Tuyển dụng Nhân viên Văn thư lưu trữ và Quản trị văn phòng.

17-11-2016

Công ty Cổ Phần Thép Việt Nhật đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực và kinh nghiệm cho Nhân Viên Văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng. Địa chỉ: Km9 - Phường Quán Toan - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Chi tiết
[Tháng 11.2016] Tuyển dụng Nhân viên Nhân sự

[Tháng 11.2016] Tuyển dụng Nhân viên Nhân sự

17-11-2016

Công ty Cổ Phần Thép Việt Nhật đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực và kinh nghiệm cho Nhân Viên nhân sự. Địa chỉ: Km9 - Phường Quán Toan - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Chi tiết

Công ty thành viên