Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Thông tin phòng ban

Quy trình mua hàng

Quy trình mua hàng

10-4-2017

Thủ tục mua hàng được xây dựng nhằm mục đích:

- Mua hàng hóa đúng chất lượng yêu cầu với giá cả kinh tế nhất.

- Đảm bảo tính có sẵn của hàng hóa trên cơ sở kế hoạch sản xuất, tránh tình trạng hàng không có sẵn.

- Duy trì mức tồn kho theo định mức tối thiểu hàng năm.

- Thực hiện mục tiêu tiết kiệm của Ban Tổng Giám Đốc bằng việc cắt giảm chi phí.

- Mở rộng nhà cung cấp, đảm bảo tính cạnh tranh hơn giữa các nhà cung cấp, mang lại lợi nhuận sau cùng cho Công ty qua việc tìm kiếm nguồn hàng có giá cả, chất lượng cạnh tranh hơn.

- Tham khảo với các phòng ban đề nghị mua hàng để nhận biết, phát triển và lựa chọn những mặt hàng hiệu quả kinh tế cao hơn.

Chi tiết
Bộ máy tổ chức phòng Nhân sự

Bộ máy tổ chức phòng Nhân sự

10-4-2017

Thực hiện các vấn đề chính sách, chế độ cho người lao động, xây dựng quy chế và tính lương, thưởng, phúc lợi xã hội theo luật pháp và chính sách của Công ty; các hoạt động khác liên quan tới nhân sự trong phạm vi quyền hạn được phân công.

Chi tiết
Quy trình quản lý sự không phù hợp

Quy trình quản lý sự không phù hợp

10-4-2017

Mục đích của quy trình là thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát thống nhất, chặt chẽ trong việc xác định, phân loại và xử lý các sự không phù hợp xảy ra đối với: nguyên vật liệu, vật tư - thiết bị - phụ tùng đầu vào; bán thành phẩm, thành phẩm; các chỉ tiêu trong quá trình sản xuất.

Chi tiết
Hồ sơ kiểm soát ra vào công ty

Hồ sơ kiểm soát ra vào công ty

10-4-2017

Cổng ra vào là vị trí quan trọng trong công tác bảo vệ mục tiêu Công ty có kiểm soát được người ra vào, hàng hóa xuất nhập, mới đảm bảo an ninh trật tự cho mục tiêu, bảo vệ tài sản cho chủ quản. Ngoài ra, kiểm tra, kiểm soát tại cổng ra vào (đôi khi là cổng chính) còn nhằm giúp các phòng chức năng cũng như Ban Giám Đốc của chủ quản liên lạc, giao dịch với các cá nhân và tổ chức bên ngoài để tổ chức sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ đạt hiệu quả cao.

Chi tiết
Bộ máy tổ chức phòng Hành chính Tổng hợp

Bộ máy tổ chức phòng Hành chính Tổng hợp

10-4-2017

Thực hiện các nghiệp vụ hành chính - văn phòng theo sự phân công chỉ đạo của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

Chi tiết
Quy trình theo dõi, đo lường sản phẩm

Quy trình theo dõi, đo lường sản phẩm

10-4-2017

Quy định phương pháp thống nhất kiểm tra, thử nghiệm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trong mọi công đoạn để đưa ra các bằng chứng chứng minh sự phù hợp về chất lượng của NVL đầu vào, nguyên liệu chính sau khi chế biến và phôi thép thành phẩm. Đảm bảo các tiêu chuẩn quy định thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

Chi tiết
Quy trình xây dựng, kiểm soát tài liệu, hồ sơ hệ thống

Quy trình xây dựng, kiểm soát tài liệu, hồ sơ hệ thống

10-4-2017

Thống nhất cách thức biên soạn, xem xét, phên duyệt, kiểm soát, phân phối, thu hồi và hủy bỏ đối với các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi tài liệu - dữ liệu đều được kiểm soát, có sẵn tại vị trí cần dùng và không được sử dụng tài liệu đã lỗi thời..v..v...

Chi tiết
Tiêu chuẩn cơ sở Thép phế liệu nội địa

Tiêu chuẩn cơ sở Thép phế liệu nội địa

10-4-2017

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại và yêu cầu kỹ thuật của thép phế liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất thép carbon thông dụng (sau đây gọi tắt là thép phế liệu). Dùng làm cơ sở kiểm soát cho việc nhập thép phế liệu vào Công ty cổ phần thép Việt Nhật phục vụ sản xuất.

Chi tiết
Quy trình quản lý Kho thép thành phẩm

Quy trình quản lý Kho thép thành phẩm

10-4-2017

Quy định nội dung, cách thức, trình tự và trách nhiệm các bộ phận trong việc nhập, xuất, bảo quản và lưu kho thép thành phẩm tại Công ty; đảm bảo hệ thống quản lý của Công ty được chặt chẽ.

Chi tiết

Công ty thành viên