Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Quy trình sản xuất

Quy trình lập kế hoạch sản xuất Phân Xưởng Cán

Quy trình lập kế hoạch sản xuất Phân Xưởng Cán

10-4-2017

Quy định phương pháp thống nhất trong việc lập kế hoạch và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo số lượng hàng hóa, chủng loại hàng hóa, chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng và các yêu cầu khác của khách hàng.

Chi tiết
Quy trình lập kế hoạch sản xuất Phân Xưởng Luyện

Quy trình lập kế hoạch sản xuất Phân Xưởng Luyện

10-4-2017

Quy định phương pháp thống nhất trong việc lập kế hoạch và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo số lượng hàng hóa, chủng loại hàng hóa, chất lượng hàng hóa và thời gian giao hàng đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng.

Chi tiết

Công ty thành viên